Ιατρικό Αθηνών: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2016

giorgosapostolopoulos

12 Απρ Ιατρικό Αθηνών: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2016

Share to

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ιαρικού Αθηνών

Επιστροφή στην κερδοφορία για το Ιατρικό Αθηνών το 2016. Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 15,7 εκατ. ευρώ το 2015, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 167,4 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 158 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 23,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 677% σε σχέση με τα αντίστοιχα EBITDA του 2015 τα οποία ανερχόταν σε 3 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εταιρείες, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 445.00 ευρώ έναντι ζημίας το 2015 15,605 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών σε εταιρική βάση ανήλθε στα 162,7 εκατ. ευρώ, έναντι 153 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 981% σε σχέση με τα αντίστοιχα EBITDA του 2015 τα οποία ανέρχονταν σε 2 εκατ. ευρώ.

«Ο όμιλος μας για μία ακόμα χρονιά μέσα στην οικονομική κρίση και παρά το γεγονός της εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ υποχρεωτικής εφαρμογής των μονομερώς επιβληθέντων μέτρων rebate & clawback που θα ισχύσουν μέχρι την 31/12/18 (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής στον ΕΟΠΥΥ επί του λογαριασμού νοσηλείας των ασφαλισμένων του) κατόρθωσε με το επιστημονικό του κύρος, τις επενδύσεις σε εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και τον υψηλό επαγγελματισμό του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) να επιταχύνει την απρόσκοπτη πορεία του με στόχο την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και ζωής» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο όμιλος.

Στη διάρκεια του 2016 παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 544.000 εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, σε σχέση με το 2015 η αύξηση των εξωτερικών ασθενών ανήλθε στο 16% και των εσωτερικών ασθενών στο 6%, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: newmoney.gr