Με βελτίωση του EBITDA η Vivartia Συμμετοχών

vivartia

02 Ιούν Με βελτίωση του EBITDA η Vivartia Συμμετοχών

2016: Διατήρηση των ηγετικών μεριδίων, μείωση εσόδων και περιορισμός ζημιών

Με διατήρηση των ηγετικών μεριδίων στις βασικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται, μείωση εσόδων, περιορισμό ζημιών καθώς και βελτίωση του EBITDA έκλεισε το 2016 για τη Vivartia Συμμετοχών Α.Ε., μέλος του Ομίλου MIG. Για τη φετινή χρονιά αναμένεται η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού των εταιρειών του Ομίλου, ενώ προτεραιότητα παραμένει η συνεχής βελτίωση των αποδόσεων των εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στην αγορά, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Αναλυτικότερα, όπως γνωστοποίησε χθες ο Όμιλος, οι πωλήσεις του Ομίλου Vivartia το 2016 διαμορφώθηκαν στα 572 εκατ. ευρώ., καταγράφοντας μείωση της τάξης του 4,9% έναντι του ποσού των 601,4 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2015 (μείωση 3,4% σε συγκρίσιμο επίπεδο).

Οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής: γαλακτοκομικά: 278,5 εκατ., κατεψυγμένα: 139,8 εκατ. και εστίαση και ψυχαγωγία: 160,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ). Οι συγκρίσιμες πωλήσεις του κλάδου γαλακτοκομικών του Ομίλου κατέγραψαν μείωση της τάξης του 6,5% σε σχέση με το 2015, ο κλάδος εστίασης παρουσίασε μείωση πωλήσεων της τάξης του 2,6%, ενώ ο κλάδος κατεψυγμένων παρουσίασε αύξηση επί συγκρίσιμων μεγεθών της τάξης του 2,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου (εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού 14 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλος) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 60 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 50 εκατ. ευρώ το 2015.

Η εν λόγω αύξηση 20% αποδίδεται από την εταιρεία στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του αναπροσαρμοσμένου περιθωρίου κέρδους EBITDA κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2015, στο 10,4%.

Εξαιρουμένης της επίδρασης από την απομείωση της απαίτησης του ομίλου Μαρινόπουλος (προβλέψεις πέραν της συνήθους δραστηριότητας), ο Όμιλος το 2016 παρουσίασε οριακές προ φόρων ζημιές ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,3 εκατ. ευρώ το 2015.

Μερίδια αγοράς

Όπως επισημαίνει ο Όμιλος, παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή εργασιών της αλυσίδας Μαρινόπουλος και η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών), απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης διατηρήθηκε η ηγετική θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος με μερίδιο 33% (μερίδιο αγοράς 32,3% το 2015) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών με 63% (μερίδιο αγοράς 64,7% το 2015).

Σημειώνεται ότι το μερίδιο αγοράς του Ομίλου στην κατηγορία του λευκού γάλακτος ενισχύθηκε στο 28% πέρυσι από 26,6% το 2015.