Δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα Κόρινθος – Πάτρα

ÐáñÜäïóç óôçí êõêëïöïñßá ôùí óçñÜããùí Äåñâåíßïõ êáé ôìÞìáôïò Êïñßíèïõ-ÊéÜôïõ ôçò Ïëõìðßáò Ïäïý ðáñïõóßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá ôçí ÐáñáóêåõÞ 2 Óåðôåìâñßïõ 2016. Ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ìáæß ìå ôïí õðïõñãü Õðïäïìþí ×ñÞóôï Óðßñôæç, åðéèåþñçóáí ôá åñãïôÜîéá êáôÜ ìÞêïò ôçò Ïëõìðßáò Ïäïý (áõôïêéíçôüäñïìïò Êïñßíèïõ-Ðáôñþí) áëëÜ êáé ôùí åñãáóéþí ïëïêëÞñùóçò ôçò óÞñáããáò Êëüêïâáò ôçò Éïíßáò Ïäïý (áõôïêéíçôüäñïìïò Áíôéññßïõ-Éùáííßíùí).
(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

12 Απρ Δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα Κόρινθος – Πάτρα

Share to

Ολυμπία Οδός: Εγκαίνια παρουσία του πρωθυπουργού – Εκκρεμότητες σε τέσσερα σημεία

Στην κυκλοφορία δόθηκε χθες το υπόλοιπο τμήμα της Ολυμπίας Οδού (τμήμα Κόρινθος – Πάτρα) και πλέον έχουν μείνει εκκρεμότητες σε τέσσερα σημεία, στα οποία μέχρι να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες ο δρόμος θα στενεύει (Καμάρι, Δερβένι, Αραχωβίτικα και τμήμα του υπερ-κόμβου Ρίου, συνολικά περίπου 8 χλμ.).

Ειδικότερα, έπειτα από τα εγκαίνια που έγιναν παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε τη λειτουργία του και το τμήμα της Ολυμπίας από τον ανισόπεδο κόμβο Ξυλοκάστρου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Ρίου (το τμήμα μέχρι το Ξυλόκαστρο είχε δοθεί το προηγούμενο διάστημα) συμπεριλαμβανομένων και των σηράγγων της Παναγοπούλας, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων.

Η Ολυμπία Οδός ήταν ο δυσκολότερος σε κατασκευή δρόμος γιατί η κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Κόρινθος – Πάτρα γίνονταν ταυτόχρονα. Το νέο τμήμα του δρόμου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 12 συνολικά νέες σήραγγες, συνολικού μήκους 17.955 μέτρα, εκ των οποίων οι τρεις είναι στην κατεύθυνση από Κόρινθο – Πάτρα κατά σειρά (Μαύρα Λιθάρια, Πλάτανος και Παναγοπούλα), συνολικού μήκους 7.270 μέτρων και εννέα στην κατεύθυνση από Πάτρα προς Κόρινθο κατά σειρά (Παναγοπούλα, Λαμπίρι 2, Λαμπίρι 1, Πλάτανος, Αιγείρα, Ακράτα, Μαύρα Λιθάρια, Δερβένι 2, Δερβένι 1 ) συνολικού μήκους 10.685 μέτρων. Το κόστος διοδίων για ένα Ι.Χ. από την Ελευσίνα μέχρι την Πάτρα διαμορφώνεται σε 11,5 ευρώ (0,062 λεπτά/χιλιόμετρο). Οι σταθμοί διοδίων είναι 5: σε Ελευσίνα, Ισθμό, Κιάτο, Ελαιώνα (Αίγιο) και Ρίο.

Το Κόρινθος – Πάτρα, σύμφωνα με όσα είπε στην τελετή των εγκαινίων ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, στοίχισε περίπου 2,057 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαλλοτριώσεων.

Εγκαινιάζοντας το έργο χθες ο πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η ολοκλήρωση αυτού του έργου έπειτα από πολλά χρόνια έρχεται να δείξει ότι η χώρα μας μπορεί να σταθεί στα πόδια της, μπορεί να ξεπεράσει την κρίση». Σύμφωνα με τον ίδιο «ο ορίζοντας εξόδου από την κρίση, από τη μακρόχρονη περιπέτεια της λιτότητας και της επιτροπείας, είναι πλέον ορατός και σε αυτό το πλαίσιο η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου θα είναι η άμεση προτεραιότητα, με κριτήριο το δημόσιο όφελος και με τη δημιουργία υποδομών που θα τις καρπώνονται οι πολλοί».

Σήμερα, στο μεταξύ, μετά το μεσημέρι, θα δοθεί στην κυκλοφορία η Σήραγγα Κλόκοβας, η μεγαλύτερη στην Ιόνια Οδό (Αντίρριο – Ιωάννινα) με μήκος 3 χλμ. και το τμήμα μέχρι το Κεφαλόβρυσο. Συνολικά θα δοθούν στην κυκλοφορία 37 χλμ. νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου. Αν προσθέσουμε τα 59 χλμ. που λειτουργούν από τις 27 Δεκεμβρίου, τότε από την Κλόκοβα μέχρι και την Παράκαμψη Αμφιλοχίας θα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία συνολικά 96 χλμ. νέου δρόμου. Το τμήμα Άγιος Δημήτριος Άρτας – Πέρδικα Ιωαννίνων συνολικού μήκους 53 χλμ. λειτουργεί και ως εκ τούτου σε λειτουργία είναι από σήμερα 149 χλμ. από τα συνολικά 196 χλμ. της Ιονίας Οδού.

Τα τμήματα που βρίσκονται ακόμα υπό κατασκευή με προοπτική να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι είναι τα εξής: Αντίρριο – είσοδος σήραγγας Κλόκοβας 4χλμ., παράκαμψη Αμφιλοχίας – Άγιος Δημήτριος Άρτας 27χλμ. και Πέρδικα Ιωαννίνων – Κοσμήρα Ιωαννίνων (σύνδεση με Εγνατία) 5χλμ.

Πηγή: Ναυτεμπορική