Προς αύξηση κεφαλαίου η Intrakat

intrakat

07 Ιούν Προς αύξηση κεφαλαίου η Intrakat

Share to

13 εκατ.: Για κεφάλαιο κίνησης και για εξυπηρέτηση αναγκών της θυγατρικής Intradevelopment

Την άντληση κεφαλαίων ύψους έως 13 εκατ. ευρώ επιδιώκει η Intrakat για χρήση τους ως κεφάλαιο κίνησης, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της θυγατρικής για το real estate, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 5 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Την τελική απόφαση θα λάβει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου. Παράλληλα η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της κατασκευαστικής για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού των 3,1 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, έκδοση νέων μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ πιστωτή και συγκεκριμένα υπέρ της βασικής μετόχου Intracom Holdings (κατέχει το 61,76% της κατασκευαστικής) της οποίας οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν.

Αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου των 13 εκατ. ειδικότερα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κατά 50% για κεφάλαιο κίνησης με σκοπό τη χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων των οποίων τις συμβάσεις έχει πρόσφατα υπογράψει η εταιρεία, όπως και εκείνων για τα οποία έχει αναδειχτεί ήδη μειοδότης και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους.

Το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Intradevelopment, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του real estate, προκειμένου να πραγματοποιήσει επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης τουριστικών κατοικιών σε πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς, στον τομέα ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων (Βoutique Hotels) στην Αθήνα και σε άλλους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς και στον τομέα ανάπτυξης σύνθετων οικιστικών και εμπορικών αστικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι η Intrakat έχει αναλάβει το κατασκευαστικό αντικείμενο των παρεμβάσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί στη Fraport Greece, έργο συνολικού προϋπολογισμού 357 εκατ. ευρώ.

Οι λεπτομέρειες της αύξησης, μεταξύ άλλων και η τιμή ανά μετοχή, θα καθοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο ζητά επίσης από τη γενική συνέλευση να μπορεί η τιμή διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Πηγή: naftemporiki.gr